Monday, November 15, 2010

Bagaimanakah untuk mengesan Skim Cepat Kaya?

Walaupun sudah ramai yang terkena tetapi ada saja cara & kaedah yang digunakan oleh individu yang inginkan wang anda secara sedar & rela hati, tetapi hakikatnya wang anda hangus!!!!

Jadikan artikel dari Bank Negara ini sebagai panduan anda untuk mengenal skim yang menghanguskan wang anda...

**************************************************************


Skim pengambilan deposit secara haram


.

>> Orang berkenaan (individu, syarikat atau organisasi) menerima, mengambil atau menyetujuterima deposit daripada orang awam tidak mempunyai lesen di bawah seksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989.

.

>> Orang tersebut berjanji untuk membayar semula deposit dengan atau tanpa faedah atau pulangan (faedah atau pulangan pelaburan dijanjikan untuk dibayar dalam suatu tempoh masa dan dalam bentuk wang atau nilaian wang, sebagainya); dan

.

>> Orang tersebut berjanji untuk membayar semula deposit pokok apabila pembayaran balik dituntut atau pada suatu masa atau mengikut hal keadaan yang dipersetujui oleh atau bagi pihak orang yang membuat bayaran itu dan orang yang menerimanya, dengan apa-apa balasan berupa wang atau nilaian wang (pembayaran pelaburan pokok adakalanya dimasukkan sekali dalam faedah atau pulangan tetap yang dijanjikan).

.


Amaran Untuk Pelabur

.

• Aktiviti pengambilan deposit secara haram selalunya berselindung dengan pelbagai cara untuk menipu orang awam menjadi mangsa skim pelaburan haram, antaranya, melalui tawaran pemberian emas dan barang berharga yang lain sebagai sebahagian daripada pulangan yang dijanjikan. Selain itu, orang ramai juga disogok dengan dakwaan bahawa deposit itu diterima sebagai pinjaman kepada syarikat.

.

• Aktiviti pengambilan deposit secara haram seringkali digambarkan mampu memberi kadar faedah atau pulangan yang tinggi atau tidak realistik dalam suatu masa yang singkat berbanding dengan institusi-institusi berlesen yang lain. Bagaimanapun, skim-skim seperti ini tidak boleh bertahan lama;

.

• Jangka hayat skim-skim seperti ini bergantung kepada penyertaan pelabur baru di mana dana pelaburan yang diterima akan digunakan untuk pembayaran dividen kepada pelabur lama. Sekiranya syarikat pengendali gagal mendapatkan pelabur baru, skim ini akan gagal kerana ketiadaan sumbangan dana dari pelabur baru.

.

• Pada permulaannya, pelabur-pelabur awal akan dibayar pulangan pelaburan seperti yang dijanjikan. Bagaimanapun, akhirnya pengendali akan melarikan diri dengan wang deposit yang dipungut apabila pengendali mendapati skim akan mengalami kegagalan yang akhirnya menjadikan pelabur rugi.

.
Friday, November 5, 2010

Apakah Skim Cepat Kaya?

Artikel ini dipeti dari Bank Negara Malaysia untuk pengetahuan para pengunjung blog BijakUrusWang ini.
********************************************************************************************

Satu pelan yang lazimnya menawarkan kadar pulangan yang tinggi atau tidak realistik bagi jumlah pelaburan yang kecil dan pada masa yang sama menjanjikan pelaburan tersebut adalah mudah dan bebas daripada sebarang risiko.

Skim "Cepat Kaya" yang berikut adalah dilarang di bawah undang-undang yang dikuat kuasakan oleh Bank Negara Malaysia:

  Aktiviti pengambilan deposit secara haram

  Aktiviti pengambilan deposit secara haram adalah suatu perbuatan menerima, mengambil, atau menyetujuterima deposit (wang, logam berharga, batu berharga, apa-apa artikel lain dan sebagainya) daripada orang awam atau pelabur, yang menjanjikan pembayaran semula deposit tersebut biasanya dengan faedah atau pulangan atau dengan sebarang balasan yang berupa wang atau nilaian wang, tanpa mempunyai satu lesen yang sah di bawah Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989.

  .

  Urus niaga mata wang asing haram

  Perbuatan yang berikut tergolong kepada urus niaga mata wang asing haram:

  • Membeli atau menjual mata wang asing di antara dua orang dan tiada seorang daripada mereka adalah seorang peniaga yang diberi kuasa melainkan jika orang itu telah mendapatkan kebenaran daripada Pengawal Pertukaran Wang Asing di bawah Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 (AKPW).

  • Membeli atau menjual mata wang asing oleh seorang pemastautin yang bukan seorang peniaga yang diberi kuasa dengan seorang di luar Malaysia melainkan jika orang itu telah mendapat kebenaran Pengawal Pertukaran Wang Asing di bawah AKPW.

AMARAN: Skim Pelaburan Melalui Internet

.

Orang awam diingatkan supaya berhati-hati dengan skim pelaburan yang dipromosikan melalui internet. Sesetengah syarikat dan laman web yang menawarkan skim pelaburan melalui internet tidak dilesenkan atau diberi kuasa oleh Bank Negara Malaysia untuk mengambil deposit atau membuat urus niaga mata wang asing. Aktiviti sedemikian biasanya menawarkan pulangan pelaburan yang menarik atau peluang pelaburan yang membabitkan kadar pulangan yang tidak realistik dan tanpa risiko atau berisiko rendah.

.

Pelabur adalah diingatkan supaya membuat deposit hanya dengan institusi yang berlesen atau menjalankan urus niaga mata wang asing dengan institusi yang diberi kuasa oleh Bank Negara Malaysia agar mereka boleh mendapat perlindungan yang sepatutnya. Pengendali tidak berlesen boleh berhenti menjalankan perniagaan mereka yang menyebabkan pelabur-pelabur tidak mempunyai apa-apa cara untuk mendapatkan semula wang pelaburan mereka atau membuat tuntutan terhadap mana-mana orang yang terbabit dengan skim tersebut.


Tuesday, November 2, 2010

Kos sara hidup jadi kebimbangan

Artikel ini dipetik dari Utusan Malaysia untuk tatapan dan renungan para pengunjung blog BUW.

.

.

KUALA LUMPUR 15 Jan. - Antara kerisauan utama mengenai kewangan bagi rakyat Malaysia ialah kos perbelanjaan sara hidup, demikian menurut hasil kajian Visa.

.

Perkara kedua yang menjadi kebimbangan ialah perubahan pada gaji, diikuti dengan hutang peribadi.

.

Sementara 69 peratus rakyat Malaysia yang ditinjau lebih bimbang akan kos sara hidup, mereka tidak begitu risau tentang nilai dana persaraan, portfolio pelaburan dan kadar pertukaran wang yang berubah- ubah.

.

"Dalam suasana ekonomi sekarang, rakyat Malaysia lebih praktikal dan kebimbangan mereka bertumpu kepada pengurusan yang memberi jaminan dan ketenangan fikiran pada 2010," kata Pengurus Visa Malaysia, Stuart Tomlinson dalam kenyataan hari ini.

.

Bagi seluruh rantau ini, pengguna lebih mementingkan cara untuk menguruskan perbelanjaan, simpanan dan jaminan pekerjaan mereka daripada memberi tumpuan kepada keadaan jangka panjang atau kelebihan ekonomi makro seperti kadar pertukaran atau portfolio pelaburan.

.

Bagi rakyat Malaysia, peluang perubahan pada peningkatan pendapatan juga menjadi kebimbangan, katanya. Mengenai prospek ekonomi tempatan, 66 peratus daripada responden rakyat Malaysia berkata mereka lebih bimbang daripada enam bulan dahulu mengenai impak krisis kewangan global pada ekonomi Malaysia.

.

Dua puluh tujuh peratus berkata mereka juga bimbang, sementara tujuh peratus tidak begitu risau berbanding sebelumnya, kata Tomlinson.

.