Sunday, August 26, 2012

Caj-caj pihak bank ke atas kad kredit.

Terdapat pelbagai jenis caj yang anda perlu fahami, termasuklah:


Yuran penyertaan

Pengeluar kad kredit mungkin akan mengenakan yuran yang akan dikenakan sekali sahaja. Yuran ini mungkin berbeza antara satu pengeluar kad kredit dengan yang lain.

Yuran tahunan

Ini adalah yuran sama rata yang perlu dibayar setahun sekali. Anda dikehendaki membayar yuran tersebut walaupun anda tidak pernah menggunakan kad kredit anda. Yuran tahunan biasanya adalah di dalam lingkungan RM60 hingga RM90 untuk kad klasik dan RM130 hingga RM195 untuk kad emas.

Caj kewangan (faedah)

Ini adalah caj yang dikenakan kepada anda oleh pengeluar kad kredit ke atas baki yang belum dijelaskan selepas tarikh tamat tempoh. Caj ini biasanya dikira berdasarkan baki harian. Bermula daripada 1 Julai 2008, kadar faedah yang dikenakan adalah secara bertingkat mengikut amalan pembayaran balik pemegang kad. Ini bertujuan untuk menggalakkan penggunaan kad kredit secara berdisiplin di kalangan pemegang kad. Bermula dari 31 Mac 2009, kadar faedah baru yang dikenakan adalah seperti berikut:

1. Bagi Rekod Pembayaran Balik Pemegang kad yang menjelaskan bayaran minimum selama 12 bulan berturut-turut. Kadar Faedah yang dikenakan adalah sehingga 13.5% setahun.

2. Bagi Rekod Pembayaran Balik Pemegang kad yang menjelaskan bayaran minimum selama 10 bulan atau lebih sepanjang tempoh 12 bulan. Kadar Faedah yang dikenakan adalah sebanyak 16% setahun.

3. Selain daripada 1 & 2, Kadar Faedah yang dikenakan boleh melebihi 17.5% setahun. WoW!!! Baaanyaaaaknya….. (kalau simpan dalam KPF pon hanya dapat 16% setahun)

Dapatkan nasihat daripada pengeluar kad kredit anda berkenaan cara-cara untuk mengira caj yang dikenakan supaya anda tidak perlu membayar caj yang dapat dielakkan.

Yuran pendahuluan wang tunai

Ini adalah yuran yang dikenakan bagi setiap kali pendahuluan wang tunai diperoleh. Yuran ini biasanya 3% hingga 5% daripada jumlah pendahuluan wang tunai yang diambil dan merupakan tambahan kepada caj kewangan yang dikenakan ke atas jumlah pendahuluan yang diberikan kepada anda. Caj kewangan dikira bermula daripada tarikh wang tersebut diambil atau apabila jumlah tersebut tercatat ke dalam akaun kad kredit anda. Jumlah pendahuluan wang tunai ini mungkin dihadkan untuk setiap pelanggan.

Caj bayaran lewat

Ini adalah caj yang dikenakan jika anda gagal untuk menjelaskan sekurang- kurangnya jumlah bulanan minimum sebelum tarikh yang ditetapkan. Jika anda bayar selepas tarikh tamat tempoh, anda akan dikenakan caj kewangan (faedah ke atas baki belum jelas) dan caj bayaran lewat. Caj bayaran lewat boleh mencecah 1% daripada baki belum jelas atau jumlah maksimum sebanyak RM75 manakala jumlah minimum sebanyak RM5.

Maklumat terperinci kesemua fi dan caj kad kredit anda terdapat di laman web institusi perbankan anda.

Caj kewangan, yuran dan tempoh tanpa faedah

Anda boleh menikmati tempoh tanpa faedah, kebiasaannya selama 20 hari dari tarikh urus niaga mula direkodkan (untuk pembelian sahaja) sekiranya anda tidak mempunyai sebarang jumlah tertunggak yang perlu dibayar dari bulan sebelumnya. Oleh itu, sekiranya anda hanya membayar sebahagian atau jumlah minimum baki yang perlu dibayar, anda akan dikenakan faedah ke atas semua pembelian yang dibuat melalui kad kredit anda dari tarikh urus niaga direkodkan.  (dipetik dari bankinginfo)  Amalkan Formula S.E.B.E.L.A.S

No comments: