Sunday, August 31, 2008

Katakan TIDAK pada Insuran/Takaful Berbentuk Pelaburan

Takaful/Insuran merupakan salah satu elemen dalam membuat Perancangan Kewangan.

Pada hari ini, terdapat insuran/takaful yang dipanggil Investment link takaful/Insurance Investment link atau takaful yang berbentuk pelaburan.

Adalah lebih baik agar anda mengkaji semula dengan sebaiknya jika anda ingin melabur dalam takaful/insuran berbentuk pelaburan. Amat tidak digalakkan ada berbentuk pelaburan apabila anda ingin membeli takaful/insuran.

Ingat!!!! Takaful/insuran adalah untuk PERLINDUNGAN dan ia BUKAN untuk PELABURAN. Oleh itu, anda perlu memaksimumkan perlindungan anda untuk masa kecemasan anda demi keluarga tercinta anda.

Perkara ini perlu diingatkan bahawa, PULANGAN untuk takaful/insuran yang berbentuk pelaburan berkemungkinan besar adalah SANGAT RENDAH manakala, PERLINDUNGAN yang diberikan pula TIDAK seTINGGI mana, sedangkan jumlah premium yang dibayar dari kocek kita adalah tinggi.

Oleh yang demikian, anda perlu mengkaji dengan teliti insuran/takaful anda supaya anda tidak rugi dengan tidak mendapat perlindungan atau tidak mendapat pulangan yang tinggi di hari kemudian nanti.....

Akhir kata, gunakanlah wang anda dengan bijak....Kenapa Kita Perlu Merancang Kewangan

No comments: