Friday, December 7, 2007

5 Langkah Perancangan Kewangan Anda

Terdapat 5 langkah mudah dalam Perancangan Kewangan kita, iaitu:

1. Pastikan Impian Hidup.
> Senaraikan impian hidup anda dan anggarkan berapa banyak wang yang anda perlukan untuk mencapai impian anda itu.

2. Pertimbangkan Keadaan Kewangan Anda.
> Buat semakan terperinci keperluan kewangan, tanggungan dan hutang anda. Ini perlu dilaksanakan untuk memastikan bahawa anda mempunyai wang yang cukup untuk melabur.

3. Tetapkan Sasaran Kewangan.
> Buat sasaran kewangan yang munasabah untuk anda. Pastikan sasaran kewangan yang anda tetapkan itu mempunyai tempoh yang sesuai. Jika anda tidak mempunyai wang banyak untuk melabur, janganlah berputus asa. Seharusnya anda perlu bersabar serta memberi tumpuan untuk melabur sedikit demi sedikit serta pelaburan itu perlu dilakukan secara konsisten. Bak kata pepatah " sikit-sikit lama-lama mejadi bukit".

4. Pilih Strategi Pelaburan dan Produk Pelaburan Yang Sesuai.
> Dalam melakukan sesuatu pelaburan, semakin tinggi pulangan yang dijanjikan kepada anda, ini bermakna semakin tinggi risiko yang perlu anda hadapi. Oleh yang demikian, anda perlu memilih produk pelaburan yang selari dengan tahap risiko yang sanggup anda hadapi.

5. Memantau Perancangan Kewangan Anda.
> Semak perancangan kewangan anda selalu dengan memastikan samada terdapat apa-apa perubahan terhadap keperluan, tanggungan dan pelaburan anda. Ini membolehkan anda membuat perubahan yang sewajarnya terhadap cara anda berbelanja, menyimpan dan melabur.


Artikel Perancangan Kewangan....

No comments: