Thursday, January 24, 2008

Bagaimana hendak mencapai matlamat anda?

Anda boleh ambil contoh matlamat berikut dan bagaimana caranya untuk anda mencapai matlamat tersebut....

Katakan anda ingin membina sebuah rumah untuk keluarga anda yang semakin membesar. Mungkin rumah itu kelihatan seperti ilustrasi yang tertera di sini. Mungkin juga, anda sudah mempunyai rumah tetapi pentingnya ilustrasi membina rumah ini adalah sama seperti membina perancangan kewangan anda. Anda adalah sebagai pemaju rumah tersebut. Tugas anda ialah membeli tanah yang baik, mengupah arkitek dan kontraktor yang berkemahiran, mencari bahan terbaik dan memastikan kerja dijalankan dengan betul dan berkualiti serta siap pada tempoh masa yang ditetapkan.

Dari contoh model di atas, maka, keadaan yang sama juga perlu diapplikasikan dalam perancangan kewangan anda. Anda bertanggungjawab untuk membina perancangan yang kukuh. Jika anda tidak pasti bagaimana membuat perancangan kewangan tersebut, kemungkinan besar anda memerlukan khidmat penasihat dan perancang kewangan bertauliah yang boleh bekerjasama untuk mencapai matlamat anda itu. Tetapi, bagi mereka yang mampu mendapatkan penasihat profesional dan mempunyai simpanan bersih lebih daripada RM100,000, adakah ini bermakna anda tidak perlu merancang kerana anda sudah dapat menyimpan wang sebanyak itu? Jawapannya tidak, anda perlu memulakan perancangan kewangan anda sekarang supaya anda boleh mencapai jumlah lebihan tunai yang lebih besar dan mempunyai penambahan nilai bersih yang lebih besar lagi daripada tidak mempunyai perancangan kewangan langsung.

Walau bagaimanapun, jika anda telah mencapai wang lebihan melebihi RM100,000 dan mencari perancang kewangan untuk membantu anda seterusnya, ada beberapa perkara yang perlu anda fikirkan.

Dalam berurusan dengan perancang, lebih bijak jika mempunyai pengetahuan asas mengenai:

1. Produk pelaburan yang terdapat di Malaysia, seperti unit amanah, dana bon, amanah harta
2. Kedinamikan pelaburan ekuiti
3. Skim Pengeluaran KWSP
4. Peranan insurans hayat
5. Keperluan boleh ubah dalam perancangan anda.

Kesimpulannya di sini, siapa pun anda hari ini, itu tidak penting. Perkara asas yang perlu dititik beratkan ialah perancangan kewangan, kerana ia merupakan perkara penting dalam mencapai matlamat anda yang sebenar....


Siapa yang memerlukan Perancang Kewangan....

No comments: