Saturday, February 16, 2008

Carta Alir Langkah-langkah Pengurusan Kewangan

Gambarajah di bawah menunjukkan secara ringkas langkah-langkah dalam membuat Pengurusan Kewangan Anda.
Bagaimana membuat Matlamat Kewangan...

No comments: